آرشیو تگ: موسسه مردم‌نهاد

پیمان بازدیدی

بازدیدی در حاشیه جلسه امضای تفاهم‌نامه ۵ موسسه مردم‌نهاد گیلان:
دیگر نمی‌توانیم منتظر جلسات ادارات بمانیم

رشت رویایی- پیمان بازدیدی در حاشیه جلسه امضاء تفاهم‌نامه میان ۵ موسسه مردم‌نهاد پس از معرفی اجمالی موسسه محیط زیستی سرزمین ایدهآل ما و اشاره به جهادی عمل کردن نیروهای…