آرشیو تگ: مهران کریمی

نقاشی دیواری - رشت

پروژه بزرگ نقاشی دیواری رشت با عنوان «رنج و برنج» به پایان رسید

رشت رویایی- پروژه بزرگ نقاشی دیواری رشت به متراژ ۲۵۰ متر در بلوار انصاری به پایان رسید. به گزارش رشت رویایی، پروژه نقاشی دیواری رنج و برنج با هنرمندی نقاش گیلانی…