آرشیو تگ: مهارت زندگی

کار گروهی

چقدر مسئولیت‌پذیرید؟

قطعا شما هم در زندگی خود با افراد مسئولیت‌گریز مواجه شده‌اید. اما به راستی شما خود، چقدر مسئولیت‌پذیرید؟ تعریف‌تان از مسئولیت چیست؟ آیا سعی می‌کنید به تمامی تعهدات خود عمل…