آرشیو تگ: مهاجرت

آمارها از افزایش میزان مهاجرت از شهر به روستا در ایران خبر می‌دهند؛

آمارها از افزایش میزان مهاجرت از شهر به روستا در ایران خبر می‌دهند؛
زندگی، منهـای شهر

رشت رویایی ـ روند مهاجرت معکوس آغاز شده است. مردم در یک دهه گذشته زندگی در روستا را به شهر ترجیح داده‌اند. روزنامه «وقایع اتفاقیه» در گزارشی نوشت: در چند…