آرشیو تگ: منجیل

منجیل

منجیل لرزید

رشت رویایی- زلزله ۲.۵ درجه در مقیاس ریشتر منجیل را لرزاند. زلزله‌ای با قدرت ۲.۵ درجه در مقیاس ریشتر در ساعت ۱۲:۰۱:۱۰ دقیقه امروز منجیل را لرزاند. این زلزله در…