آرشیو تگ: معوقات بانکی

بانک - پول - اسکناس

پرونده‌های سنگین معوقات بانکی و بدهی ۲ تا ۶ هزار میلیاردی دانه‌درشت‌ها

رشت رویایی- در حالی در مجموع رقم حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کمتر نشده است که تازه‌ترین گزارش دستگاه قضا از آمار…