آرشیو تگ: معماری سنتی

رواج معماری چینی درشمال کشور

گذر معماری گیلان از سنتی و بومی به مدرن
نیازی برخواسته از زندگی مدرن یا تخریب هویت بومی؟

رشت رویایی ـ گذر معماری گیلان از سنتی و بومی به مدرن، سیمایی متفاوت به این استان داده و سبک زندگی در آن را با تغییر مواجه کرده است. خبرگزاری مهر…

روایت‌هایی از خانه و خانواده ایرانی در روزگار قاجار

روایت‌هایی از خانه و خانواده در روزگار قاجار

مترجم: حسین احمدزاده نودیجه- تاریخ‌پژوه| خانواده در ایران اواخر عصر قاجار، ساختاری گسترده داشت، بدین‌معنا که خانواده اصلی معمولا با فرزندان مذکر و همسران‌شان، دسته‌جمعی می‌زیستند. ساختار خانه بدین‌ترتیب چنان…