آرشیو تگ: مصرف دارو

قرص

ترامادول مسکن فریبنده

رشت رویایی- مصرف ترامادول به قشر خاصی از جامعه محدود نمی‌شود؛ دامنه قربانیان این دارو، از تحصیل‌کرده‌هایی که به‌دنبال شادی و انگیزه بیشتر بودند، گرفته تا برخی کارگران سخت‌کوشی که…