آرشیو تگ: مصاحبه کاری

مصاحبه‌ کاری

۹ علامتی که نشان می‌دهد مصاحبه‌ کاری شما افتضاح بوده است

چنانچه بعضی از این نشانه‌ها را در جلسه‌ی مصاحبه‌ی شغلی خود مشاهده کنید، احتمالا مصاحبه‌ی شما خوب پیش نرفته است. بی‌مهارتی در مصاحبه‌ی شغلی، تجربه‌ی واقعا وحشتناکی رقم خواهد زد….

پینوکیو

مواردی که می‌توانند در مصاحبه‌ کاری شما را دروغگو یا نالایق نشان دهند

رشت رویایی- گاهی اوقات پرسیدن بعضی سوالات یا تاکید داشتن بر بعضی موارد در جلسه‌ی مصاحبه‌ی شغلی می‌تواند صداقت یا لیاقت ما را زیر سوال ببرد و همین عامل باعث شود…