آرشیو تگ: مشهد

حیدری معاون دادستان مشهد

معاون دادستان مشهد خبر داد:
دو نفر از اعضای هیئت مدیره پردیسبان دستگیر شدند

رشت رویایی- معاون دادستان مشهد گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده «پردیسبان» در مشهد، ۲ تن دیگر از عوامل تحت تعقیب این پرونده با صدور دستورات قضایی در تهران دستگیر…

سونامی رهاسازی نوزادان

سونامی رهاسازی نوزادان

رشت رویایی ـ مسئول دفتر کودکان بی‌سرپرست سازمان بهزیستی خراسان‌رضوی اعلام کرد که ماهانه ۶۰ کودک رها شده در مشهد تحویل بهزیستی می‌شود. روزنامه «آرمان امروز» در این باره نوشت: آماری…