آرشیو تگ: مشارکت اجتماعی

بافت مرکزی رشت، یک روزپیش از افتتاح پروژه پیاده‌راه

گفت و گو با دکتر فاروق خارابی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره توسعه و کاهش مشارکت‌پذیری در جامعه
همه مسوولیت توسعه بر عهده مدیریت شهری نیست

رشت رویایی، محمد غلامی‌پور- مشارکت اجتماعی یکی از ملزومات مهم در فرایند توسعه محسوب می‌شود. در حالی که بسیاری بر این باورند که میزان مشارکت اجتماعی در گیلان نسبت به…