آرشیو تگ: مسکن مهر

عمر کوتاه ساختمان‌های ایران و تحمیل هزینه اضافه به اقتصاد ملی

عمر کوتاه ساختمان‌های ایران و تحمیل هزینه اضافه به اقتصاد ملی
خانه‌های جوانمرگ

رشت رویایی ـ  یک میلیون و ۴۴٠‌هزار‌میلیارد تومان هزینه ایجاد مسکن برای ٨٠ میلیون نفر است مسکن مهر ١٠‌سال یا کمتر عمر می‌کند. مائده امینی در گزارشی در روزنامه شهروند نوشت:…

مسکن مهر

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان:
مشکلات مسکن مهر رشت بزرگنمایی می‌شود

رشت رویایی- مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به اینکه رسانه‌ها باید نگرانی‌های بی‌مورد را از مردم دور کنند، گفت: مشکلات مسکن مهر رشت بزرگنمایی می‌شود. مسکن مهر رشت…