آرشیو تگ: مسواک

electric-toothbrushes

عضو انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران:
مسواک‌های برقی موجود در بازار غیراستاندارد هستند

رشت رویایی- عضو انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران، گفت: استفاده از مسواک برقی را برای عموم مردم توصیه نمی کنم و معتقدم مسواک برقی استاندارد، خیلی گران است. دکتر سیاوش…