آرشیو تگ: مسمومیت دارویی

ثریا حکمت - بیمارستان - کما - امین تارخ

ثریا حکمت به کما رفت

رشت رویایی- مسعود نجفی گفت: ثریا حکمت اوایل امسال به دلیل مسمومیت دارویی به بیمارستان منتقل شد و بعد از چند روز بستری شدن مرخص شد اما صبح امروز دچار…