آرشیو تگ: مسابقات شطرنج جام ستارگان منطقه آزاد انزلی

مسابقات شطرنج

نتایج روز هفتم مسابقات شطرنج جام ستارگان
سریال پیروزی ستارگان جهان ادامه دارد

رشت رویایی- روز هفتم مسابقات شطرنج جام ستارگان با ادامه پیروزی ستارگان جهان در برابر منتخب ایران به پایان رسید. به گزارش مهر، سرداور بین المللی مسابقات شطرنج جام ستارگان…