آرشیو تگ: محمود نیکویه

محمود نیکویه

گفت و گو با محمود نیکویه نویسنده و پژوهشگر گیلانی درباره تاریخ رشت و شهرداری-۳
ساختمان‌های آلمانی و روسی رشت

رشت رویایی، مهدی بازرگانی- محمود نیکویه نویسنده گیلانی با کتابش درباره تاریخ بلدیه رشت شناخته شده است. او در حاشیه گفت و گوی ما از حضور روس‌ها در رشت در…

محمود نیکویه

گفت و گو با محمود نیکویه نویسنده و پژوهشگر گیلانی درباره تاریخ رشت و شهرداری-۲
شهرداری، میراث مشروطه برای رشت است

رشت رویایی، مهدی بازرگانی- محمود نیکویه پژوهشگر و نویسنده گیلانی با کارهای مختلفی شناخته شده است. یکی با تحقیقات ادبی‌اش درباره موضوعات پورداود و کتاب «پورداود پژوهنده روزگار نخست» و…