آرشیو تگ: محمد حسینی بهشتی

محمدحسن اصغرنیا

خاطرات یک بازمانده انفجار ۷ تیر:
شهید بهشتی بعد از اینکه سوخت یک دستش قطع شد

محمدحسن اصغرنیا از شکل‌گیری حزب جمهوری اسلامی،‌ دستور جلسه حزب در روز انفجار و شخصیت شهید بهشتی خاطره‌ها دارد. یک هفته پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ اولین حزب…