آرشیو تگ: محمد حسن پور

باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت:
توسعه فرهنگ کتابخوانی بخشی از توسعه شهری است

رشت رویایی- رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت با بیان اینکه توسعه فرهنگ کتابخوانی بخشی از توسعه شهری است گفت: ۲ هزار باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان در ۱۶ شهرستان…