آرشیو تگ: محمدعلی جعفریه

محمدعلی جعفریه

محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث:
تیراژ فعلی کتاب برای کشور هشتاد میلیون نفری فاجعه است

[su_frame align=”center”][/su_frame] رشت رویایی- محمدعلی جعفریه مدیر نشر ثالث درباره اوضاع نشر در سال ۹۵ و مسایل و مشکلاتی که سر راه ناشران وجود دارد توضیح داد و وضع موجود…