آرشیو تگ: محمدرضا قانعی

نشست بازآفرینی رشت در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

مشروح نشست بازآفرینی رشت در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران:
ثابت‌قدم: رشت، پایگاه هدفمند برندسازی گردشگری سلامت و هنر می‌شود

رشت رویایی- دومین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی باز آفرینی شهری با عنوان «رشت در مسیر بازآفرینی» توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با حضور دکتر محمد…