آرشیو تگ: محمدباقر بشردانش

مجسمه‌های چوبی پیاده‌راه علم الهدی

سازمان زیباسازی شهرداری رشت برگزار می‌کند
اولین کارگاه ساخت مجسمه‌های چوبی

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت از برگزاری نخستین کارگاه مجسمه‌های چوبی از ۱۰ تا ۲۰ تیرماه جاری در کارگاه بازآفرینی پیاده‌راه مرکزی این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس،…