آرشیو تگ: محله سلیمان‌داراب رشت

سلیمان‌داراب

آپاچی‌محله یا محله دوستی
اگر برای رسم و رسوم قدیمی دلتان تنگ شده سری به سلیمان‌داراب بزنید

رشت رویایی- در مورد رشت و محلات آن بسیار نوشته‌اند؛ اما آنچه تمام این نوشته‌ها را در یک میزان قرار می‌دهد منظر تاریخی و نوستالژی است. محلات در قدیم یکی…