آرشیو تگ: محلات رشت

بازار مسگران رشت

گزارشی از بازار مسگرهای رشت
آخرین مسگر و تنها صدایی که باقی مانده است

رشت رویایی، پیمان برنجی- تَق تَتق، تق، تَق…تق؛ نه، دیگر صدایی از چکش‌ها به گوش نمی‌رسد. از مردانی که در دکان‌هایشان، پیشبند چرمی بسته بودند و بی‌وقفه با زور بازویشان بر تن…

سلیمان‌داراب

آپاچی‌محله یا محله دوستی
اگر برای رسم و رسوم قدیمی دلتان تنگ شده سری به سلیمان‌داراب بزنید

رشت رویایی- در مورد رشت و محلات آن بسیار نوشته‌اند؛ اما آنچه تمام این نوشته‌ها را در یک میزان قرار می‌دهد منظر تاریخی و نوستالژی است. محلات در قدیم یکی…