آرشیو تگ: مجسمه میرزا کوچک

مجسمه میرزا کوچک

چرا مجسمه میرزاکوچک جنگلی منتقل شد؟

رشت رویایی، مجتبا پورمحسن- انتقال مجسمه میرزاکوچک‌خان از میدان شهرداری به ابتدای خیابان سعدی واکنش‌هایی را در شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی مثل تلگرام در پی داشت. نکته‌ای که تقریبا در همه واکنش‌ها…