آرشیو تگ: ماسوله

ماسوله - برف

ماسوله سفیدپوش شد

رشت رویایی- بارش برف در سیزده بدر ارتفاعات دیلمان سیاهکل، ماسوله و اسالم به خلخال را سفیدپوش کرد. با تغییر شرایط جوی در گیلان بیشتر نقاط استان تحت تأثیر بارندگی…