آرشیو تگ: ماست

ماست

ماست هم فاسد می‌شود

رشت رویایی- ماست‌ها هم می‌توانند تا چند روز پس از اتمام تاریخ انقضا مصرف شوند. PH فرآورده‌های تخمیری مانند ماست و دوغ، پایین و اسیدیته آنها بالاست. از این رو،…