آرشیو تگ: لیلی گلستان

گلستان

لیلی گلستان در تداکس تهران:
تمام کودکی ام را با بغض از خواب بیدار شدم/ ما نباید از زندگی طلبکار باشیم

رشت رویایی- لیلی گلستان در تداکس تهران گفت: تمام کودکی و نوجوانی‌ام را با بغض صبح‌گاهی از خواب بیدار شدم. بعدها وقتی بزرگتر شدم فهمیدم که این‌ها به خاطر پدر…