وب‌سایت خبری-تحلیلی رشت رویایی

«لغو قرار داد با بیمارستان های گلسار و قائم» -