آرشیو تگ: لبنیات

نشست خبری صنایع شیر پگاه گیلان - مرداد ۱۳۹۵ - محسن ناصراسلامی

​مدیر عامل شرکت صنایع شیر پگاه گیلان عنوان کرد:
تولید محصولات فراسودمند در پگاه گیلان

[su_frame align=”center”][/su_frame] رشت رویایی- مدیر عامل شرکت صنایع شیر پگاه گیلان با بیان اینکه مصرف سرانه جهانی شیر ۳۰۰ کیلوگرم است، گفت: مصرف سرانه شیر در کشور اکنون ۷۵ کیلوگرم بوده…