آرشیو تگ: لالا لند

بازیگرانی که به بختشان پشت پا زدند
اما استون یا اما واتسون؛ مساله این است!

[su_frame align=”center”][/su_frame] رشت رویایی- بسیاری از نقش‌های ماندگار تاریخ سینما در آغاز برای بازیگران دیگری در نظر گرفته شده بود اما با رد شدن پیشنهاد از سوی آن‌ها سرنوشت به…