آرشیو تگ: قطار شهری

پلاک‌کوبی درختان به نام شهدای فرزندان شاهد شاغل شهرداری در بوستان مفاخر رشت - مهر ۱۳۹۵ - محمدعلی ثابت‌قدم

شهردار رشت خبر داد:
تفاهمنامه اجرای طرح قطار شهری با مشارکت وزارت دفاع امضا شد

رشت رویایی ـ شهردار رشت از انعقاد تفاهمنامه اجرای طرح قطار شهری با مشارکت وزارت دفاع خبر داد. محمدعلی ثابت‌قدم در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به اینکه مشکل اصلی…