آرشیو تگ: قصاص

گفت‌وگو با یکی از قدیمی‌ترین مردان زندانی که سال‌ها با حکم قصاص در حبس بود

گفت‌وگو با یکی از قدیمی‌ترین مردان زندانی که سال‌ها با حکم قصاص در حبس بود
مردن کنار خیابان بهتر از ٢١ سال زندان است

رشت رویایی- خالی خالی. انگار که یک مستندساز نشسته باشد روبه‌روی او و او، «محمد قوی‌اندام»، یکی از قدیمی ترین زندانی های ایران زل بزند در لنز دوربین و با…