آرشیو تگ: قربانعلی محمدپور

قربانعلی محمدپور

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت:
درآمد اکوتوریسم می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود

رشت رویایی- مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: میتوان درآمد حاصل از اکوتوریسم را به راحتی جایگزین درآمدهای نفتی کرد. به گزارش ایسنا، قربانعلی محمدپور گفت: اکوتوریسم امروزه به عنوان یکی…