آرشیو تگ: قتل غیرعمد

دادستان: سهوی بوده / اولیای دم سریعا در دادگاه حاضر شدند و رضایت دادند
اشتباه مرگبار کودک پنج ساله در جیرفت خانواده ای را عزادار کرد

رشت رؤیایی– به گزارش ایسنا، شوخی با اسلحه توسط اعضای یک خانواده مسافر در جیرفت پایانی خونین داشت. مجید رستمی دادستان عمومی و انقلاب جیرفت در تشریح جزئیات این خبر…