آرشیو تگ: قایقرانی

عادل مجللی

سرمربی گیلانی تیم ملی قایقرانی:
عادل مجللی می‌تواند در المپیک بدرخشد

رشت رویایی- سرمربی گیلانی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام در رشته کانو کانادایی به همراه عادل مجللی المپین آبهای آرام برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریوی برزیل، ایران را به…

قایقرانی

هفت گیلانی در اردوی انتخابی تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام

رشت رویایی- هفت پاروزن گیلانی در ششمین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام حضور یافتند. هفت پاروزن گیلانی در ششمین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام…