آرشیو تگ: قانون شورا

مجلس شورا اسلامی

اصلاحیه بهارستانی‌ها بر قانون شوراها و انتخابات شهرداران

رشت رویایی- نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را اصلاح کردند. نمایندگان در جلسه امروز…