آرشیو تگ: قارچ

قارچ

قارچ‌ها هم لهجه دارند

رشت رویایی- اخیراً محققان آمریکایی کشف کردند که گونه خاصی از قارچ‌ها، به نام «گرملینگ»، در گفت‌وگوهای شیمیایی برای برقراری ارتباط با هم‌نوعان خود از لهجه‌های مختلفی استفاده می‌کنند. [su_frame…