آرشیو تگ: قاجاریه

روایتی از همه‌گیری و گسترش بیماری‌های پوستی در ایران عصر سده ١٩ میلادی

روایتی از همه‌گیری بیماری‌های پوستی در سده ١٩ میلادی

ایران دوران قاجار در ابتدای سده نوزدهم میلادی که جهان غرب دگرگونی‌هایی گسترده از سرمی‌گذراند، هنوز با مشکل‌ها و مسائلی فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کرد. ابتدایی‌بودن امکانات بهداشتی و همه‌گیری گسترده…

کچلی در قاجاریه

شرایط اجتماعی و بهداشتی ایرانیان در دوران قاجار
بیماری اغنیا و فقرا؛ کچلی

پرستو رحیمی- تاریخ‌پژوه| سلامت و بهداشت فردی، همگانی و محیطی، یکی از مولفه‌های مهم در بررسی ترقی و پیشرفت یک کشور در دوره‌های گوناگون تاریخی به ویژه روزگار معاصر به…

روایت‌هایی از خانه و خانواده ایرانی در روزگار قاجار

روایت‌هایی از خانه و خانواده در روزگار قاجار

مترجم: حسین احمدزاده نودیجه- تاریخ‌پژوه| خانواده در ایران اواخر عصر قاجار، ساختاری گسترده داشت، بدین‌معنا که خانواده اصلی معمولا با فرزندان مذکر و همسران‌شان، دسته‌جمعی می‌زیستند. ساختار خانه بدین‌ترتیب چنان…

بندر بوشهر در دوره قاجار

روایت فرستاده نظامی دربار ژاپن از بندر پررونق جنوبی ایران در دوره قاجار
آسمان آتش‌بار بوشهر

پرستو رحیمی- تاریخ‌پژوه: «شنیدم که در اینجا تا حدود یکصد سال پیش مردم عموما کاغذ را نمی‌شناختند و بر پوست گوسفند یا برگ درخت و مانند اینها می‌نوشتند. از هنگامی…

قحطی بزرگ در ایران اواخر قاجاریه

بررسی تأثیر علت‌های بروز قحطی بزرگ در ایران اواخر قاجاریه
واقعیت‌های یک قحطی جنجالی

ماهرخ ابراهیم‌پور: «میان احمدشاه قاجار و ارباب کیخسرو چندین ملاقات متوالی برای انجام این معامله صورت گرفت و شاه مثل یک علاف حسابی ساعت‌ها برای گران فروختن جنس خود چانه زد….