آرشیو تگ: فیلم «چهارشنبه»

شهاب حسینی

شهاب حسینی در رشت:
پیام فرهنگ دوستی گیلانیان باید به شهرهای دیگر تسری یابد

رشت رویایی- بازیگر فیلم سینمایی «چهارشنبه» با بیان اینکه افتخار گیلان به مردم فرهنگ دوست آن است گفت: پیام فرهنگ دوستی گیلانیان باید به شهرها ی دیگر تسری یابد. شهاب…