آرشیو تگ: فیلتر

پیام خود را بدون تیک دوم در تلگرام بخوانید

تلگرام تهدید به فیلتر شد

رشت رویایی- عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود یا خیر؟ افزود:‌ در حال حاضر فعالیت همه شبکه‌های…