آرشیو تگ: فومن

پلمپ شهربازی

شهربازی فومن پلمپ شد

رشت رویایی- مدیرکل استانـدارد و تحقیقات صنعتی گیلان از پلمپ یک شهربازی غیر ایمن در فومن خبر داد. به گزارش ایلنا، مدیرکل استاندارد استان گیلان با اعلام خبر پلمپ یک…