آرشیو تگ: فوتبال و سیاست

فوتبال سیاسی یا سیاست فوتبالی

احوالات این روزهای فوتبال ما
فوتبال سیاسی یا سیاست فوتبالی؟

رشت رویایی، آرش رحیمی – امروزه دیپلماسی بیشتر از همیشه در زندگی انسان‌ها نقش دارد که شوربختانه ریشه‌های آن در فوتبال کشورمان نیز رسوخ پیدا کرده است. بی‌شک در تمام دنیا، فوتبال…