آرشیو تگ: فستیوال

جنگ با کف در تایلند

جنگ با کف در تایلند+عکس

رشت رویایی- در سراسر دنیا، فستیوال‌ها و جشن‌های مختلفی برگزار می‌شود که برخی جنبه آیینی دارد اما بیشتر آنهایی که جنبه سرگرمی دارد عموم مردم را به خود جلب می‌کند….