آرشیو تگ: فریده دریامج

فریده دریامج

گفت و گو با فریده دریامج، بازیگر درباره پیاده‌راه‌های رشت
پیاده‌راه جلوه زیبایی به رشت می‌دهد

رشت رویایی، رویا محمدعلی‌پور- فریده دریامج، بازیگر شناخته شده و با سابقه گیلانی معتقد است طرح قشنگ است و جلوه زیبایی به شهر می‌دهد به شرطی که برای حمل و…