آرشیو تگ: فروش کلیه

فروش کلیه

فروش کلیه

رشت رویایی- طنز / آقای وزیر بهداشت فرمودند: «فروش کلیه کار بدی است،‌ کلیه خود را هدیه کنید!» بدین وسیله از وزیر محترم بهداشت که کارهای خوب بسیار کرده‌اند برای این…