آرشیو تگ: فرودگاه سردار جنگل رشت

شب پراضطراب فرودگاه سردار جنگل رشت

شب پراضطراب فرودگاه سردار جنگل رشت
فرود دلهره‌آور؛ مسافران پرواز مشهد – رشت سالم هستند

رشت رویایی ـ مدیرکل فرودگاه گیلان اعلام کرد که پرواز مشهد به رشت بدلیل بروز اشکال در چرخ جلو هنگام چرخش روی باند در فرودگاه بین المللی سردار جنگل، متوقف شد اما…