آرشیو تگ: فرهنگی

بازدید شهردار شهر شوابیش هال آلمان از بازار و پیاده‌راه فرهنگی رشت

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر شوابیش هال آلمان از بازار و پیاده‌راه فرهنگی رشت

عکس: سعید ابراهیم‌خانی گزارش تصویری بازدید شهردار شهر شوابیش هال آلمان از بازار و پیاده‌راه فرهنگی رشت آخرین تغییر: فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۵ توسط رشت رویایی