آرشیو تگ: فرهاد فخرالدینی

فرهاد فخرالدینی

فرهاد فخرالدینی:
اگر موسیقی بد است از آن استفاده نکنید

رشت رویایی- فرهاد فخرالدینی رهبر نام‌آشنای ارکستر ملی ایران است که با اغلب خوانندگان، آهنگسازان و نوازندگان موسیقی ایرانی و غربی در ارکسترش سابقه همکاری داشته است. او که بیش…