آرشیو تگ: فرشید پاکذات

گفت‌وگو با فرشید پاکذات، استاد دوره‌های موفقیت

گفت‌وگو با فرشید پاکذات، استاد دوره‌های موفقیت به بهانه برگزاری دوره در رشت:
به جای دادن ماهی، ماهیگیری را یاد می‌دهیم

رشت رویایی- در سال‌های اخیر با توجه به اهمیتی که علم روانشناسی نزد مردم پیدا کرده‌اند، استقبال از دوره‌های موفقیت و کنترل ذهن نیز افزایش یافته است. در رشت نیز…