آرشیو تگ: فرشاد مومنی

فرشاد مومنی

دکتر فرشاد مومنی در رشت:
شوک افزایش ۵۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی منجر به ایجاد فقر بی‌سابقه در کشور شد

رشت رویایی- مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه باید یک برنامه مبارزه با فساد اقتصادی مبتنی بر پیشگیری طراحی کنیم، یادآور شد: صرفاً مبارزه صادقانه با دانه‌درشت‌ها اثر بازدارندگی اجتماعی…